خدمات تخفیف راد کارت ✔

خدمات تخفیف راد کارت ✔

خدمات تخفیف راد کارت ✔
2736 بازدید

استخر کارت راد یک کارت غیر الکترونیک و غیر بانکی است که دارنده آن می تواند به مدت یکسال با ارائه آن به استخرهای طرف قرارداد ( بیش از 60 استخر در سراسر شهر تهران ) به صورت نامحدود تا 50 درصد تخفیف بگیرد . دارنده این کارت از تمامی استخر های طرف قراراد می تواند استفاده کند. نام چند استخر به صورت نمونه در پشت کارت آمده و لیست کامل استخرها و مشخصات آن ها را می توان در سایت شرکت راد کارت مشاهده نمود.
قبل از مراجعه ، دارنده کارت باید هم به سایت شرکت مراجعه کند تا از تغییرات استخرها مطلع شوند و هم به صورت تلفنی با استخرها هماهنگ شوند.
هر یک از این کارت ها دارای یک شماره سریال فعالسازی می باشند که دارنده آن پس از دریافت کارت به صورت پیامکی آن را فعال نموده و یک پیامک فعالسازی دریافت می کند که در هر مراجه کارت را باید همراه خود داشته باشد و به استخر نشان دهد.
استخرهای طرف قرارداد مربوط به بهترین استخرهای تهران بوده که در تمام نقاط و مناطق تهران موجود می باشند ، و هر نفر با توجه به علاقه و شرایط جغرافیایی خود می تواند از استخرهای طرف قرارداد استفاده نماید.

(ویژه ساکنین شهر تهران)

دیگر محصولات